Prečo skúsiť mediáciu?

Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo skúsiť mediáciu, sa nám ponúkajú dve odpovede. Krátka a dlhá.

Krátka odpoveď: 

Pretože počas mediácie vám mediátor dokáže pomôcť prekonať mnohé prekážky, ktoré najčastejšie stoja v ceste pri riešení vašich sporov. 

A dlhá odpoveď:

Z času na čas sa úplne komukoľvek môže prihodiť, že nám určitý problém prerastie cez hlavu, vymkne sa spod kontroly alebo sa nafúkne do tak nezvládateľných rozmerov, keď nám pomoc nezávislej a nestrannej osoby môže výrazne uľahčiť situáciu.

Prečo je pre vás v takomto prípade výhodné obrátiť sa na mediátora? 

Pretože mediátor má potrebné vedomosti pre efektívny proces riešenia sporov a ovláda kroky, ktoré si treba prejsť, aby všetky strany dospeli k rozumnému riešeniu – vyhovujúcemu  pre konkrétny spor. 

Okrem toho, že mediátor vedie celý proces, jeho dôležitou úlohou je zabezpečovať pokojnú a konštruktívnu atmosféru, v ktorej sa strany cítia bezpečne

Skúste si spomenúť na niektoré vaše konflikty, spory a hádky, v ktorých ste sa v minulosti ocitli. V takýchto situáciách je najťažšie zachovať si pokoj a rozvahu. Ľudia majú často tendenciu stupňovať intenzitu, prechádzajú do kriku a agresie (nie nevyhnutne fyzickej, stačí aj slovná). Skôr sa sústredia na to, ako svojho protivníka prehlušiť – obávajú sa, že ak to neurobia, tak prehrajú. A prehrávať nechce predsa nikto. Sami si dokážete predstaviť, že za takýchto okolností sa problémy riešia ťažko. 

Nástroje mediátora

A práve kvôli tomu má mediátor niekoľko nástrojov na to, ako takéto situácie zvládať, ako zabezpečovať rovnováhu moci a postupne odstraňovať nepriateľstvo medzi stranami:

1) Pravidlá: na začiatku mediácie si všetky strany dohodnú pravidlá, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Patrí sem napríklad neskákanie si do reči, nepoužívanie vulgarizmov a podobne. V prípade porušenia týchto pravidiel má mediátor možnosť zasiahnuť a upokojiť situáciu.

2) Smer komunikácie: minimálne na začiatku mediácie, prebieha smer komunikácie od strán k mediátorovi. Znamená to, že strany sa nerozprávajú priamo medzi sebou, ale hovoria k mediátorovi, ktorému sa snažia vysvetliť svoju verziu príbehu. 

3) Priestor a aktívne počúvanie: s druhým bodom sa spája to, že každá strana má vždy dostatočný priestor a čas, aby povedala všetko, čo je pre ňu dôležité spomenúť. Odpadá tak potreba prekrikovania a predbiehania sa zo strachu, že niekto nedostane dostatočný priestor alebo že ich druhá strana “prevalcuje”. Vždy hovorí len jedna strana a druhá počúva. Môžete sa následne vyjadrovať aj k tomu, čo povedala protistrana, ale vždy až po tom, ako dohovorí.

Sú to zdanlivé maličkosti, no aj tie dokážu pri riešení sporov zavážiť.

Kedy sa obrátiť na mediátora?

Treba sa pri každej konfliktnej situácii obracať na mediátora? To určite nie. Pravdepodobne každý z nás už zažil, že určitý problém na začiatku alebo v jeho priebehu vyzeral náročne a nezvládnuteľne, ale po istom čase sme k nemu boli schopní pristúpiť inak a vyriešiť ho.

Na mediátora by som sa odporúčal obrátiť napríklad v situáciách:

1) ktoré sa vlečú veľmi dlho bez toho, aby sme ich vedeli zlepšiť alebo sa kvôli dlhodobému riešeniu skôr zhoršujú. 

2) pri ktorých s druhou stranou nikdy neviete zachovať chladnú hlavu a vždy končia hádkou.

3) keď máte pocit, že si navzájom vôbec nerozumiete, “hovoríte inými jazykmi”.

4) keď máte pocit, že problém je príliš komplikovaný, netrúfate si sami a bez pomoci by to mohlo dopadnúť horšie. 

5) ak by riešenie prostredníctvom súdov bolo drahšie a trvalo dlhšie.

Našli ste si v tomto blogu svoj dôvod, prečo skúsiť mediáciu? V prípade, že si nie ste istí, či je váš spor vhodný na mediáciu, pokojne ma kontaktujte telefonicky alebo mailom a môžeme sa na to spoločne pozrieť. Môžete sa mi ozvať aj v prípade, ak máte otázku ohľadom mediácie, na ktorú ste v tomto texte alebo na stránke nenašli odpoveď.