Paradoxy mediácie

Rád by som vám v rámci tohto blogu predstavil dva paradoxy mediácie, kvôli ktorým je podľa mňa mediácia atraktívnym nástrojom na riešenie sporov.

Prvým paradoxom je, že napriek tomu, že sa obraciate na cudziu osobu – mediátora, od ktorého očakávate pomoc s vaším problémom, celú záležitosť máte stále plne pod svojou kontrolou.

Druhý paradox vyplýva z toho prvého. Tým, že máte veci pod kontrolou, nesiete stále zodpovednosť za riešenie svojich sporov a finálny úspech mediácie

Skúsme si tieto dva paradoxy mediácie bližšie rozobrať.

Najlepšie si to budete vedieť predstaviť v porovnaní so súdom. Na súde sa rovnako (ako v prípade mediácie) obraciate na tretiu stranu, ktorá má byť nestranná, nezaujatá a neutrálna. Na súde sa však plne odovzdávate do rúk sudcu alebo sudkyne, nemáte vplyv na konečné rozhodnutie, ani na čas a trvanie procesu. Výrok súdu je konečný a musíte ho akceptovať taký, aký je.

Mediátor ako pomocník

Naopak, pri mediácii je mediátor iba pomocníkom, ktorý vedie proces a snaží sa uľahčovať stranám komunikáciu. Keďže dôležitou hodnotou mediácie je dobrovoľnosť, neudeje sa pri nej nič, s čím by ste nesúhlasili. Pamätajte:

1) Mediácia začína len vtedy, keď s ňou súhlasíte a môžete ju kedykoľvek ukončiť, ak máte pocit, že nikam nesmeruje. 

2) Výslednú dohodu spoluvytvárate vy a výsledkom bude iba taká dohoda, s ktorou súhlasíte. 

3) Máte možnosť vytvoriť si pravidlá, ktoré budete počas mediácie dodržiavať. 

4) Máte možnosť ovplyvňovať čas, kedy sa mediácia odohrá. 

Všetky spomínané body vám umožňujú, aby ste mali udalosti stále pod svojou kontrolou. Z toho zároveň vyplýva, že nesiete aj plnú zodpovednosť za úspech alebo neúspech. Mediátor je v procese mediácie s vami preto, aby vám rôznymi komunikačnými postupmi pomáhal. Ale to, do akej miery budete spolupracovať a snažiť sa o dosiahnutie dohody, je plne na vás

V prípade, ak by ste mali akékoľvek nejasnosti alebo otázky, tak ma pokojne kontaktujte telefonicky alebo mailom a rád vám všetko zodpoviem. Prečítajte si tež predchádzajúci blog o tom, prečo skúsiť mediáciu.