cokolada

Čaro mediácie… alebo trampoty s čokoládou

Na nasledujúcom jednoduchom príklade by som rád ukázal v čom spočíva čaro mediácie a prečo má takú vysokú úspešnosť. Odhadovaná úspešnosť mediácie sa totiž pohybuje v rozmedzí 60-90 %.

Hádka o čokoládu

Miesto: obývačka

Postavy: otec, mladšia dcéra, staršia dcéra

Situácia: dve dcéry sa v obývačke hádajú o čokoládu

Otec vchádza do obývačky, odkiaľ počuje krik a hádku svojich dvoch dcér. Chce zistiť, čo sa tu deje a vidí, že dcéry sa hádajú o čokoládu. Dievčatá po sebe kričia, že ju chcú a potrebujú každá pre seba. Otec rýchlo analyzuje situáciu a hneď vidí jednoduché riešenie situácie. Berie čokoládu do kuchyne, nožom ju rozdelí na dve rovnaké polovice a prinesie ju späť do obývačky. Každej dcére dá polovicu čokolády a… a v tom momente, keď ide sám seba v duchu pochváliť, ako rýchlo a spravodlivo dokázal situáciu vyriešiť, prichádza k nečakanému zvratu. Obe dcéry nespokojne a urazene odhadzujú svoje diely čokolády a demonštratívne odchádzajú do svojich izieb.

Čo sa to tu teraz vlastne stalo? Otec nechápavo krúti hlavou. 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otec postupoval správne. Kde teda urobil chybu? 

Ide najprv za jednou dcérou a zisťuje prečo odmietla polovičku čokolády, keď sa o ňu predtým so svojou sestrou hádala. Tá mu odpovedá, že sa práve chystala piecť koláč, na prípravu ktorého potrebovala celú čokoládu a iba jedna polovica jej nestačila.

Potom ide za druhou dcérou a zisťuje prečo odmietla čokoládu ona. Dcéra mu vysvetľuje, že potrebovala celý nepoškodený obal z čokolády pre umelecký projekt, ktorý si pripravovala do školy. 

Kde teda urobil otec chybu? 

Chybu urobil v tom, že k celej situácii pristúpil veľmi povrchne a dalo by sa povedať, že aj necitlivo. Mylne si myslel, že pochopil, o čo v situácii ide – bez toho, aby zistil, čo vlastne každá z dcér v skutočnosti potrebuje. Ak by im dal priestor, aby mohli obe vyjadriť, prečo sa vlastne o čokoládu zaujímajú, všetci zúčastnení by si mohli uvedomiť, že v tejto situácii môžu dosiahnuť to, čo chceli – navyše k ich maximálnej spokojnosti a bez ujmy.

Win-win je viac ako kompromis

Tento príklad poukazuje na dva rozdielne spôsoby riešenia situácie. Pri kompromisnom riešení dosahujeme to, že každá zo strán niečo získa a niečo stratí. Ani jedna nie je úplne spokojná, ani úplne nespokojná. V mediácii sa však vždy primárne snažíme o hľadanie takých riešení, ktoré maximálne uspokojujú potreby všetkých zúčastnených strán sporu. A práve v tom spočíva čaro mediácie 🙂

Viac o prístupe win-win v mediácii si priblížime v ďalšom blogu.