BIO

Bio Lukáš Horvatovič

Veľmi rád vám pomôžem s riešením sporov a konfliktov, ktoré vám už prerástli cez hlavu alebo ktoré si sami aktuálne netrúfate riešiť. V prípade, ak si nie ste istí, či je váš spor vhodný na riešenie prostredníctvom mediácie, neváhajte ma kontaktovať, aby sme situáciu mohli spoločne prekonzultovať a nájsť pre vás výhodné riešenie. Prostredníctvom mediácie je totiž možné vyriešiť skutočne široké spektrum konfliktov tým, že vyústia do spoločnej dohody.

Vzdelanie v odbore Politológia som získal na Trnavskej univerzite a Masarykovej univerzite v Brne. Osvedčenie pre výkon mediácie som získal absolvovaním odborného výcviku v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Témam riešenia konfliktov sa venujem už od čias môjho štúdia, v rámci ktorého som absolvoval napríklad aj predmet International Negotiations/Conflict Resolution na Univerzite v nórskom Osle. Okrem toho som absolvoval niekoľko kurzov na tému riešenia konfliktov, vyjednávania a facilitácie.

Počas svojho dobrovoľníckeho pobytu v Lotyšsku som spoluorganizoval workshopy o riešeniach konfliktov a o vyjednávaní pre medzinárodných dobrovoľníkov a miestnych študentov. V tom som neskôr pokračoval aj na Slovensku už ako pracovník Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Tu som mal okrem iných vecí na starosti aj neformálne vzdelávanie pre medzinárodných dobrovoľníkov a okrem už spomenutých tém pribudla aj téma nenásilnejnej komunikácie (nonviolent communication).

Môj zápis v registri mediátorov si môžete skontrolovať priamo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Taktiež som členom Asociácie rodinných mediátorov Slovenska.