V každom spore je možné dosiahnuť rozumnú dohodu, ak je vôľa na oboch stranách. Nedarí sa vám alebo neviete ako na to? Nevadí, môžem vám s tým pomôcť.

BIO

Veľmi rád vám pomôžem s riešením sporov a konfliktov, ktoré vám už prerástli cez hlavu alebo ktoré si sami aktuálne netrúfate riešiť. V prípade, ak si nie ste istí, či je váš spor vhodný na riešenie prostredníctvom mediácie, neváhajte ma kontaktovať, aby sme situáciu mohli spoločne prekonzultovať a nájsť pre vás výhodné riešenie. Prostredníctvom mediácie je totiž možné vyriešiť skutočne široké spektrum konfliktov tým, že vyústia do spoločnej dohody.

VIAC
BIO
Mediácia

Mediácia

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia konfliktov. Ide o proces, ktorý vedie mediátor, ten sleduje jasnú štruktúru sporu a snaží sa vám – jednotlivým sporovým stranám – pomôcť a uľahčiť vašu vzájomnú komunikáciu. Cieľom je prísť k spoločnej dohode, ktorá bude uspokojovať potreby všetkých zúčastnených strán.

VIAC