V každom spore je možné dosiahnuť rozumnú dohodu, ak je vôľa na oboch stranách. Nedarí sa vám alebo neviete ako na to? Nevadí, môžem vám s tým pomôcť.

BIO

BIO

Veľmi rád vám pomôžem s riešením sporov a konfliktov, ktoré vám už prerástli cez hlavu alebo ktoré si sami aktuálne netrúfate riešiť. V prípade, ak si nie ste istí, či je váš spor vhodný na riešenie prostredníctvom mediácie, neváhajte ma kontaktovať, aby sme situáciu mohli spoločne prekonzultovať a nájsť pre vás výhodné riešenie. Prostredníctvom mediácie je totiž možné vyriešiť skutočne široké spektrum konfliktov tým, že vyústia do spoločnej dohody.

VIAC

Mediácia

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia konfliktov. Ide o proces, ktorý vedie mediátor, ten sleduje jasnú štruktúru sporu a snaží sa vám – jednotlivým sporovým stranám – pomôcť a uľahčiť vašu vzájomnú komunikáciu. Cieľom je prísť k spoločnej dohode, ktorá bude uspokojovať potreby všetkých zúčastnených strán.

VIAC
Mediácia

Sociálne siete